Project Description

Jeroen Boschplein in Den Bosch

De gemeente ’s Hertogenbosch werkt al
enige jaren aan het opwaarderen van de
stad als één van de cultuursteden van
het zuiden, waarbij Jeroen Bosch een
centrale plaats inneemt, om de werkgelegenheid
in het toerisme te bevorderen.
In de aanloop naar 2016 –de 500ste
sterfdag van Jeroen Bosch- is de
gemeente van alles aan het voorbereiden
om ’s Hertogenbosch internationaal op
de kaart te zetten.
Onderdeel van de activiteiten is de
opening van het Jeroen Boschcentrum
in de voormalige Sint Jacobskerk waarin
een educatiecentrum, vergaderzalen,
bibliotheek, restaurant en een 40 meter
hoge uitkijktoren zijn ondergebracht.
Het plein, omgedoopt in het Jeroen
Boschplein, voor het centrum werd
aangepast.
De blikvanger in het centrum is een
water en rook spugend kunstwerk van
Ruudt Peters, geïnspireerd op het drie –
luik Tuin der Lusten van Jeroen Bosch,
waaromheen basalt was voorzien.
Om de kracht van het kunstwerk te
behouden was een verharding met een
neutrale uitstraling gewenst die compleet
zou integreren met buitenruimte.
Gekozen is voor een asfaltverharding
met basalt als toeslagmateriaal.
Na polijsting ontstaat een contrast met
het losgestorte basalt waardoor een
helder onderscheidt tussen pad en
‘plantsoen’ ontstaat, en toch een rustige,
neutrale uitstraling ontstaat.
Het gepolijste oppervlak levert niet
alleen een extra chique dimensie aan het
plein. Rolstoelgebruikers ervaren het
duidelijke verschil met het losse materiaal
als zeer positief.