Project Description

Artis Vlindertuin: Gepolijst gietasfalt

Dierentuin Artis wilde een vlindertuin
om circa duizend vlinders van twintig
verschillende soorten te huisvesten. De
architect kreeg de opdracht een paviljoen
te ontwerpen met een tuin waar de
bezoekers tussen de vlinders door kunnen
wandelen en de metamorfose van
pop naar vlinder in poppenkasten kunnen
volgen. Voor de wetenschappers moest
er een laboratorium komen en voor de
bezoekers moest er een horecagedeelte
met zicht op de vlinders komen.
Aan de optimale leefomstandigheden
van de levensfasen van rups via pop tot
vlinder moest worden voldaan. Daarvoor
is een hoge luchtvochtigheid noodzakelijk.
Bij een hoge luchtvochtigheid liggen
in het horeca gedeelte ongewenste
bacterie- en schimmelgroei op de loer.
Gezocht werd naar een vloer waar bacteriën
en schimmels geen kans krijgen.
Een dichte asfaltverharding zonder voegen
is dan een goede oplossing, mits ook
wordt voldaan aan de esthetische uitstraling.
In nauw overleg met de diverse
partijen is gekozen voor een donker
gepolijst gietasfalt met een gevarieerdheid
van kleur en grootte van de steen
om het kleurrijke effect van de vleugel
van een vlinder te bereiken.
BAM Wegen kreeg de opdracht voor de
uitvoering van het totale project en heeft
de asfaltvloer ondergebracht bij SBOAndelst.
Op de draagconstructie is een
weefsel aangebracht waarop het gietasfalt
met grote zorgvuldigheid (hoge
eisen aan de vlakheid) is aangebracht.
Vervolgens is het oppervlak gepolijst.
Het resultaat is een omgeving die past in
de sfeer van de oudste dierentuin van
Nederland met kronkelpaadjes en imposante
monumenten en gelijktijdig voldoet
aan alle gebruikseisen. Het geslaagde
resultaat wordt hoog gewaardeerd zo
blijkt uit de belangstelling buiten de
bezoekuren voor trouwerijen en recepties,
waarbij de magische verlichting op
de achterwand een extra dimensie geeft.